Στο ΙΚΑ και με «ψαλιδισμένο» εφάπαξ οι δημόσιοι υπάλληλοι

15 Αυγούστου 20110 σχόλια


Δημόσιοι υπάλληλοι δύο ταχυτήτων από 1/1/2011. Σύμφωνα με «εξαιρετικά επείγον» έγγραφο του ΙΚΑ καθίσταται πλέον υποχρεωτική η ασφάλιση των υπαλλήλων που προσελήφθησαν στο δημόσιο από 1/1/2011, ενώ είναι προαιρετική για τους δημοσίους υπαλλήλους έως τις 31/12/2010.

Αφορά τακτικούς και μετακλητούς υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου, της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμίδας, καθώς και ιερείς και υπάλληλους.

Οι παλαιότεροι ασφαλισμένοι μπορούν να επιλέξουν το ΙΚΑ και όχι το δημόσιο ως ασφαλιστικό φορέα. Γι αυτή την κατηγορία εργαζομένων, θα ισχύσουν οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης κατά τον υπολογισμό της σύνταξης.

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα υπαχθούν στο ΙΚΑ μόνο για κύρια σύνταξη, με υψηλότερες εισφορές, ενώ θα συνεχίσουν να ασφαλίζονται για ασθένεια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα στους φορείς του Δημοσίου.

Για όσους ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από 1/1/1993 και εφεξής, («νέοι» ασφαλισμένοι) οι αποδοχές τους επί των αποδοχών τους δεν μπορούν να υπερβαίνουν κατά μήνα το οκταπλάσιο του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή ΑΕΠ, αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.

Στις περιπτώσεις που απασχολούνται σε εργασίες ή ειδικότητες που υπάγονται στην προστασία του Κανονισμού των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων θα πρέπει να καταβάλλεται και η πρόσθετη ειδική εισφορά βαρέων επαγγελμάτων 3,60% (2.20% εργαζομένου - 1.40% εργοδότη).

Επίσης, για τις ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. θα καταβάλλεται και η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία πρόσθετη ειδική εισφορά, π.χ. προσωπικό καθαριότητας των Ο.Τ.Α.

Δηλαδή για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους θα καταβάλλεται πέραν της εισφοράς βαρέων επαγγελμάτων και η ειδική πρόσθετη εισφορά 3,40% η οποία βαρύνει 1,30% τον εργοδότη και 2,10% τον εργαζόμενο.

Έτσι η συνολική πρόσθετη εισφορά που καταβάλλεται για τους υπόψη εργαζόμενους ανέρχεται σε 7% και επιμερίζεται σε βάρος των Ο.Τ.Α. 2,70% και σε βάρος των εργαζομένων 4,30% (εγκ. Ι.Κ.Α. - Ε. Τ.A.M. 75/87 & 40/88).

Αντίθετα για τους «νέους» ασφαλισμένους θα καταβάλλεται μόνο η ειδική εισφορά βαρέων επαγγελμάτων 3,60%.

Για τους απασχολούμενους σε επιχειρήσεις και εργασίες οι οποίες κρίθηκαν - λόγω των ειδικών συνθηκών εργασίας που επικρατούν - ότι παρουσιάζουν γενικά αυξημένους κινδύνους για την ζωή και την υγεία των μισθωτών που απασχολούνται σε αυτές θα πρέπει να καταβάλλεται επιπλέον η προβλεπόμενη εισφορά επαγγελματικού κινδύνου (1%).

Η πρόσθετη ειδική εισφορά για τις ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων του IΚΑ-ΕTΑΜ θα ισχύει και για τις περιπτώσεις νεοπροσλαμβανομένων στο δημόσιο από 1/1/2011.

Τί θα γίνει με το εφάπαξ

«Μαχαίρι» μπαίνει και στο εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς μειώνεται κατά10% με 15%,δηλ. μια μείωση μεταξύ 4.000-5.000 ευρώ για τους εργαζομένους του δημοσίου και 10.000-15.000 ευρώ για τους εργαζομένους στις ΔΕΚΟ.

Παράλληλα, θεσπίζεται εισφορά1% επί του ΤΠΔΥ (Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων) σε όλους τους εργαζομένους του Δημοσίου Τομέα, για την χρηματοδότηση του συστήματος απονομής εφάπαξ. Δηλ. ένας δημόσιος υπάλληλος με μικτό μισθό 1.500 ευρώ/μήνα, θα συνεισφέρει κατά15 ευρώ/μήνα για την στήριξη του εφάπαξ επιδόματος.

- Την θέσπιση ειδικής εισφοράς στους συνταξιούχους του Δημοσίου πάνω από 800 ευρώ/μήνα ύψους 2%. Ένας συνταξιούχος του δημοσίου με σύνταξη 1.000ευρώ/μήνα, θα καταβάλει ως ειδική εισφορά το ποσό των 20 ευρώ/μήνα.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: :
 
Copyright © 2014. ΠΙΑΣ ΤΟ ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΥΤΟ™ -Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος