Δικαιολογητικά που χρειάζονται για τη μεταβίβαση αυτοκινήτου.

28 Μαρτίου 20140 σχόλια

Δείτε αναλυτικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που χρειάζονται για τη μεταβίβαση αυτοκινήτου, τη διαδικασία και τις τιμές μεταβίβασης ανά κυβισμό κινητήρα. 

Αρμόδια Υπηρεσία 

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

'Aδεια κυκλοφορίας
Αστυνομική ταυτότητα
Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση όταν δεν παρίσταται κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη.
Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) όταν ο πωλητής χρωστούσε το αυτοκίνητο
Παραστατικό Τράπεζας για την καταβολή του τέλους μεταβίβασης του αυτοκινήτου. 
Για τα επιβατικά οχήματα ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου εφόσον υποχρεούται να διαθέτει. 
Διαδικασία 

Ο αγοραστής με τον πωλητή μεταβαίνουν στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία θα γίνει η μεταβίβαση, όπου καταθέτονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Να σημειώσουμε πως το τέλος μεταβίβασης το επιβαρύνεται ο αγοραστής του αυτοκινήτου και όχι ο πωλητής. Ο αρμόδιος υπάλληλος εκδίδει προσωρινή νέα άδεια κυκλοφορίας και μετά από μία εβδομάδα ο αγοραστής μεταβαίνει στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών για να παραλάβει τη νέα άδεια κυκλοφορίας. 

Ενδεικτικές τιμές για μεταβίβαση Ι.Χ. (αφορά μόνο ιδιώτες)


51-400 κ.εκ.: 105 ευρώ
401-800 κ.εκ.: 120 ευρώ
801-1.300 κ.εκ.: 135 ευρώ
1.301-1.600 κ.εκ.: 165 ευρώ
1.601-1.900 κ.εκ.: 195 ευρώ
1.901-2.500 κ.εκ.: 220 ευρώ
2.501 κ.εκ. και άνω: 280 ευρώ
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: :
 
Copyright © 2014. ΠΙΑΣ ΤΟ ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΥΤΟ™ -Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος