Οι οφειλές της Εστιαιώτιδας σε δικηγόρους

24 Μαρτίου 20110 σχόλια

Η Δημοτική Ενότητα Εστιαιώτιδας ύστερα από επανειλημμένες οχλήσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων, διαβίβασε το υπόμνημα της πληρεξούσιας Δικηγόρου σχετικά με τις δικαστικές εκκρεμότητες του πρώην Δήμου.

Στο υπόμνημα της Δικηγόρου αναφέρεται ότι υπάρχουν προθεσμίες ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, οι οποίες έχουν είχαν ήδη παρέλθει , όταν συντάχθηκε το σχετικό υπόμνημα, πόσο μάλλον την 18η Φεβρουαρίου, ημερομηνία κατά την οποία επιδόθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου τα σχετικά στοιχεία, ύστερα από γραπτές και προφορικές οχλήσεις. Με νεότερό της έγγραφο η Δημοτική Ενότητα Εστιαιώτιδας, παραθέτει στοιχεία οικονομικής φύσεως που αφορούν σε τιμολόγια τα οποία εκδόθηκαν, ενώ είχαν προηγηθεί αναθέσεις και σε άλλα για τα οποία δεν είχαν γίνει αναθέσεις. Επίσης στο ανωτέρω έγγραφο παρατίθενται στοιχεία υποθέσεων για τα οποία εκκρεμεί η έκδοση δικαστικών αποφάσεων.

Στο από 16/02/2011 υπόμνημά της, η Δικηγόρος, αναφέρει ότι για το χειρισμό των υποθέσεων δεσμεύεται και εντέλλεται ως προς αυτό καθώς έχει ήδη υπογράψει ιδιωτικά συμφωνητικά περί χειρισμού αυτών, δυνάμει εγκεκριμένων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας αποφάσεων δημαρχιακής Επιτροπής περί ανάθεσης, οι οποίες δεν έχουν ανακληθεί και ως εκ τούτου έχουν δεσμευτική ισχύ μέχρι σήμερα.

Στις 02.03.2011 εκδόθηκαν στον Δήμο Τρικκαίων, οι αριθμ. 25205/2010 και 1388/2011 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οποίες υποχρεούται ο εναγόμενος ο Δήμος Εστιαιώτιδας να καταβάλλει το ποσό των 49.275,41 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής στην εταιρεία με την επωνυμία « Ε. Γεωργιάδης – Α. Γραμματόγλου Ε.Π.Ε με διακριτικό τίτλο ΕΡΜΗΣ » που εδρεύει στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι ανωτέρω υποθέσεις δεν περιλαμβάνονται στα προαναφερόμενα έγγραφα της Δημοτικής Ενότητας Εστιαιώτιδας ούτε και στα υπομνήματα της πληρεξουσίας Δικηγόρου.

Στο υπόμνημα της Δικηγόρου αναφέρεται ότι εκκρεμεί ενώπιον του Εφετείου Λαρίσης η 8/4/2011 έφεση του Δήμου κατά απόφασης ύστερα από αγωγή που άσκησε ο Τσουρβάκας Αναστάσιος και η οποία επιδίκασε το ποσό των 114.513,95 ευρώ για σύμβαση έργου- σύνταξη μελετών για δημόσια έργα και ότι επιβάλλεται εμπρόθεσμη κατάθεση προτάσεων λόγω πρωτόδικης ερημοδικίας. Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερομένων στοιχείων και το γεγονός ότι έπρεπε ήδη να είχε γίνει απογραφή των εκκρεμών δικών του Δήμου Εστιαιώτιδας, οικονομικού περιεχομένου έως 31-1-2011 ενώ δεν έχουν περιέλθει στο Δήμο Τρικκαίων οι φάκελοι των δικογραφιών παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις ώστε να γνωρίζει και να μπορεί άμεσα να αντιμετωπίσει τα θέματα και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, η Οικονομική Επιτροπή, αποφάσισε να ανακληθεί η χορηγηθείσα στη Δικηγόρο του Πρωτοδικείου Τρικάλων Ευαγγελία Σπυροπούλου, εντολή όσον αφορά στο χειρισμό των υποθέσεων του πρώην Δήμου Εστιαιώτιδας και να παύσει κάθε περαιτέρω ενέργεια που αφορά σε δικαστικές υποθέσεις του τέως Δήμου Εστιαιώτιδας.

Ταυτόχρονα να παραδοθούν άμεσα εντός 3 ημερών στον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Τρικκαίων Γιώργο Στουρνάρα όλες οι δικογραφίες, ώστε να ενημερωθεί ο Δήμος λεπτομερώς για την κάθε υπόθεση.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: :
 
Copyright © 2014. ΠΙΑΣ ΤΟ ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΥΤΟ™ -Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος